• Hui Wang, Professor
  Doctoral supervisor, dean of School of Public Health, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine.
 • Rong Huang

  Party Secretary of the School of Public Health, Shanghai Jiao Tong University.

 • Yong Cai

  MD, PhD, Professor, Vice Dean of School of Public Health, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine

  Phone: +8621-63846590-776198

  Email: caiyong@shsmu.edu.cn

 • Xiaoguang LI

  MD,PhD, Professor, Vice Dean of School of Public Health

  Shanghai Jiao Tong University School of Medicine

  Phone: +86-21-63846590

  Email: lixg@shsmu.edu.cn

  https://www.shsmu.edu.cn/sph/info/1075/1142.htm

 • Xiaojing Zhang
  Xiaojing Zhangdeputy Party Secretary of the School of Public Health, Shanghai Jiao Tong University.